ТЛУМАЧЭННЕ

фізічнай асобе яго правоў, звязаных з апрацоўкай яго персанальных дадзеных, механізму рэалізацыі такіх правоў, наступстваў дачы згоды або адмовы ў дачы згоды ў адпаведнасці з часткай другой пункта пятага артыкула 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2021 г. № 99-З «Аб ахове персанальных дадзеных»

1. Згода фізічнай асобы на апрацоўку яго персанальных дадзеных, наступствы дачы згоды і адмовы ў дачы згоды

Адносіны, звязаныя з аховай персанальных дадзеных, рэгулююцца Законам Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2021 г. № 99-З «Аб абароне персанальных даных» (далей – Закон).

Згода фізічнай асобы на апрацоўку яе персанальных дадзеных (далей – Згода) уяўляе сабой свабоднае, адназначнае, інфармаванае выражэнне яе волі, з дапамогай якога яна дазваляе апрацоўку сваіх персанальных дадзеных. Згода даецца ў пісьмовай форме або ў выглядзе электроннага дакумента або ў іншай электроннай форме. Форма згоды і яго змест вызначаецца Унітарным прадпрыемствам па аказанні паслуг «А1» (далей – унітарным прадпрыемствам «А1») з улікам патрабаванняў заканадаўства. Да дачы згоды фізічная асоба абавязана азнаёміцца з гэтым тлумачэннем, а таксама з інфармацыяй, указанай у згодзе.

Калі фізічная асоба прадаставіць Унітарнаму прадпрыемству «А1» згоду на апрацоўку яго персанальных дадзеных, Унітарнае прадпрыемства «А1» будзе іх апрацоўваць у адпаведнасці з палажэннямі згоды на апрацоўку персанальных дадзеных і патрабаваннямі прымянімага заканадаўства. У выпадку, калі фізічная асоба адмовіцца ад прадастаўлення згоды на апрацоўку яго персанальных дадзеных, і ў Унітарнага прадпрыемства «А1» не будзе іншых падстаў для апрацоўкі яго персанальных дадзеных, Унітарнае прадпрыемства «А1» не зможа аказаць фізічнай асобе адпаведныя паслугі.

Адмова ад дачы згоды не цягне для фізічнай асобы ніякіх неспрыяльных наступстваў, у тым ліку прымянення штрафных санкцый.

2. Правы фізічнай асобы, звязаныя з апрацоўкай персанальных дадзеных

Фізічная асоба мае права:

- на атрыманне інфармацыі, якая тычыцца апрацоўкі яго персанальных дадзеных. Гэта азначае , што фізічная асоба можа бясплатна азнаёміцца з найменнем і месцам знаходжання аператара, атрымаць пацверджанне факту апрацоўкі яго персанальных дадзеных, а таксама даведацца канкрэтны пералік персанальных дадзеных з указаннем крыніц іх атрымання, прававых падстаў, мэтаў і тэрмінаў апрацоўкі. Пры гэтым фізічная асоба не павінна абгрунтоўваць свой інтарэс да інфармацы, якая запытваецца;

- на карэкціроўку сваіх персанальных дадзеных. Гэта азначае, што ў выпадках, калі персанальныя дадзеныя фізічнай асобы з'яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі ці недакладнымі, яна можа падаць аператару заяву, з дадаткам адпаведных дакументаў (іх копій), якія пацвярджаюць неабходнасць унясення змяненняў;

- на атрыманне інфармацыі аб прадастаўленні персанальных дадзеных фізічнай асобы трэцім асобам. Гэта азначае, што фізічная асоба можа азнаёміцца з інфармацыяй аб усіх фактах прадастаўлення яго персанальных дадзеных трэцім асобам, якія мелі месца на працягу года, які папярэднічаў даце падачы заявы. Калі іншае не прадугледжана гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі, то рэалізацыя дадзенага права з'яўляецца бясплатнай, але не часцей за адзін раз у каляндарны год;

- на спыненне апрацоўкі персанальных дадзеных або іх выдаленне. Гэта азначае, што фізічная асоба можа патрабаваць ад аператара спынення апрацоўкі або выдалення яго персанальных дадзеных (пры адсутнасці ў аператара іншых падстаў для апрацоўкі, прадугледжаных Законам і іншымі заканадаўчымі актамі). Пры адсутнасці тэхнічнай магчымасці выдалення персанальных дадзеных аператар прыме вычарпальныя меры па недапушчэнні іх далейшай апрацоўкі;

- на адкліканне згоды на апрацоўку і перадачу персанальных дадзеных фізічнай асобы. Гэта азначае, што як толькі аператар атрымае заяву аб тым, што фізічная асоба адклікае сваю згоду, аператар больш не будзе апрацоўваць тыя персанальныя дадзеныя, з апрацоўкай якіх фізічная асоба першапачаткова пагадзілася (пры адсутнасці ў аператара іншых падстаў для апрацоўкі, прадугледжаных Законам і іншымі заканадаўчымі актамі). Дадзенае права можа рэалізаваць у той форме, у якой было выказана згода альбо ў парадку, вызначаным у пункце 3 гэтага Тлумачэння;

- права на абскарджанне дзеянняў (бяздзейнасці) і рашэнняў аператара. Гэта азначае, што фізічная асоба мае права абскардзіць дзеянні (бяздзейнасць) і рашэнні Унітарнага прадпрыемства «А1», якія парушаюць яго правы пры апрацоўцы персанальных дадзеных, у Нацыянальны цэнтр абароны персанальных дадзеных Рэспублікі Беларусь у парадку, устаноўленым заканадаўствам аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. Прынятае Нацыянальным цэнтрам аховы персанальных дадзеных Рэспублікі Беларусь рашэнне таксама можа быць абскарджана фізічнай асобай ва ўстаноўленым заканадаўствам судовым парадку.

3. Механізм рэалізацыі правоў фізічнай асобы, звязаных з апрацоўкай яго персанальных дадзеных

Для рэалізацыі правоў, прадугледжаных у пункце 2 гэтага Тлумачэння, фізічная асоба падае ва Унітарнае прадпрыемства «А1» заяву ў пісьмовай форме альбо ў выглядзе электроннага дакумента.

Заява фізічнай асобы павінна ўтрымліваць:

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), адрас месца жыхарства (месца знаходжання);

дату нараджэння;

ідэнтыфікацыйны нумар фізічнай асобы, у выпадку адсутнасці такога – нумар дакумента, які сведчыць асобу, у выпадках, калі гэтая інфармацыя паказвалася фізічнай асобай пры дачы сваёй згоды Унітарнаму прадпрыемству «А1» або апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца без згоды фізічнай асобы;

выклад сутнасці патрабаванняў;

асабісты подпіс альбо электронны лічбавы подпіс фізічнай асобы;

да заявы аб унясенні змяненняў у персанальныя дадзеныя ў выпадку, калі персанальныя дадзеныя з'яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі або недакладнымі, прыкладаюцца адпаведныя дакументы і (або) іх завераныя ва ўстаноўленым парадку копіі, якія пацвярджаюць неабходнасць унясення змяненняў у персанальныя дадзеныя.